Sloopwerkzaamheden en recycling

Sloopwerk is een onderdeel in het bouwproces dat regelmatig wordt onderschat. Vaak moet er worden gewerkt in situaties waarbij de ruimte beperkt is en de overlast tijdens uitvoering zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Hier is de expertise van Korenhof B.V. onmisbaar!

Precisie sloop

Door onze jarenlange ervaring in het betonboren en zagen te combineren met het aansluitend uit te voeren sloopwerk, zijn wij in staat om het deels slopen van (beton)constructies met grote nauwkeurigheid uit te voeren. Met behulp van innovatieve slooptechnieken en ervaren medewerkers zorgen wij voor een snelle en deskundige uitvoering.

Totaalsloop

Voor het volledig slopen van gebouwen en objecten is Korenhof B.V. uw beste partner. Met inzet van de juiste machines voor ieder werk zorgen wij voor een voorspoedig verloop van de werkzaamheden. En doordat wij de diverse vrijgekomen afvalstoffen ter plaatse zorgvuldig scheiden, dragen wij ons steentje bij aan het hergebruik hiervan. Duurzaam en efficiënt!

Bel mij voor advies.

3 + 3 =